Vyberte stránku

Vážení rodiče,

pondělí 25. 5. se nám blíží, tak posílám ještě pár doplňujících informací k organizaci.

Vchody – popsány v předešlých informacích, ale je to pro děti velká změna, připomeňte jim prosím, že nechodí do šaten a mají často jiný vchod. Před příslušným vchodem na děti budou čekat 25. 5. v 7:50 hodin vyučující dopoledního bloku. Dále tam bude služba, která bude žáky směrovat a radit, pokud by nevěděli kudy do školy. U vchodů do budovy C u vrátnice (vchody vrátnice, u nouzového východu, C – jih V Podhájí) bude paní vrátná Dana Konečná a paní asistentka Monika Tůmová.

U budovy A (pro vchody budov A, D, E, F) bude služba – paní asistentka Veronika Čápová, personalistka Lucie Jakoubková a zástupkyně ředitele Lenka Foučková).

Pokud by si dítě nebylo jisté, kudy má vejít, ať jde rovnou ke vchodu A nebo C, služba dítě dovede ke správnému vchodu.

Jídelna – pravidla také popsána v informacích, jen připomínám. Přístupy před jídelnou budou odděleny pro žáky, kteří se učí ve škole a jdou do jídelny s pedagogem a pro žáky a rodiče, kteří si přijdou si pro oběd v krabičce k okénku v zadní části jídelny (žáci, kteří se učí distančně). Nikdo se v prostoru nádvoří před jídelnou zbytečně nezdržuje, rodiče, čekající na své děti do tohoto prostoru vůbec nevstupují, čekají dále od školy na náměstí.

Systém přihlašování k výuce ve škole i na obědy při prezenční výuce je již uzavřen, nelze se již přihlašovat. Obědy do krabičky pro žáky s distanční výukou lze přihlašovat i nadále.

Asistenti pedagoga – pracují samostatně v dopoledních nebo odpoledních blocích, nemohou být ve své původní třídě. V rámci možností budou mít kontakt s dětmi ze své třídy, které se učí dále distančně. Skupiny jsou s menším počtem, tak se dětem, které přijdou do školy, snad bude učit lépe.

Nastavená epidemiologická pravidla je nutné ve škole dodržovat, promluvte prosím o tom se svými dětmi. Pokud by docházelo k opakovanému porušování, pedagog bude informovat rodiče (žák může být z výuky vyřazen).

Posílejte do školy jen skutečně zdravé děti. Pokud dítě trpí např. alergií a má rýmu nebo nastane podobná situace, informujte svého pedagoga.

V této situaci můžeme mít ve škole jen skutečně zdravé děti.

Moc se na Vaše děti těšíme. Snad se situace zlepší a budeme se moci vídat všichni tak, jak jsme byli zvyklí.