Vyberte stránku

Vážení rodiče, vážení spoluobčané,

jak říkal J. A. Komenský:

„Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat.“

„Teorie zůstane pouhou teorií, pokud nepřikročíme k činu.“

V souladu s prohlášením ČMOS pracovníků ve školství a Pedagogické komory se i my, níže podepsaní, připojujeme k vyhlášené stávce.

Pro nás stávka neznamená pouhé dohadování se o 2% navýšení platů do tarifní složky. Vedou nás k ní především dlouhodobě opomíjené problémy ve školství: alarmující nedostatek učitelů, stárnoucí učitelské sbory, pedagogické fakulty chrlící absolventy s nezájmem o učitelskou profesi, nekoncepční a obtížné čerpání financí, učitelské platy hluboko pod průměrem zemí OECD, vybavení škol, průběh a připravenost inkluze.

Doufáme, že tímto krokem napomůžeme k zásadní změně v pochopení významu vzdělání a vzdělávání, a věříme, že tato stávka rozproudí celospolečenskou diskuzi a vyvolá zájem o budoucnost dalších generací.

 

Mgr. Milada Boháčková

Mgr. Jana Havlíková

Mgr. Soňa Formanová

Mgr. Petr Daněk

Mgr. Aneta Moravcová

 

Mgr. Magdaléna Genčevová

Bc. Denisa Peřestá

Anastasia Stejari, DiS.

Mgr. Eliška Lucie Sochůrková