Vyberte stránku

Důležité upozornění:

Při stavbě mostu v Riegrově ulici byl překopnut hlavní plynový řad. Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců jsme uzavřeli průchod pro chodce na mostech v Riegrově ulici. Náhradní průchod jsme otevřeli přes dvůr stavebního úřadu a dvůr Technických služeb v Riegrově ulici. Dbejte prosím pokynů přítomné městské a státní policie.