Vyberte stránku

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. tříd školního roku 2019/2020 bude v naší škole probíhat 5. dubna 2019. Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/2004 Sb. ve znění zákona č. 178/2016 Sb. 1. – 30. dubna 2019. Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou již v zimě a u zápisu podat  žádost o odklad školní docházky nejlépe již s oběma doporučeními – pedagogicko – psychologické poradny i lékaře.

Další informace o zápisu zde: Zápis do školy

Informace ke školní zralosti zde: CO BYCH MĚL UMĚT  a zde: ŠKOLNÍ ZRALOST

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se uskuteční ve středu 13. 3. 2019. Zveme rodiče, prarodiče našich žáků, budoucí prvňáčky i jejich rodiče. Tento den se také můžete zúčastnit komentované prohlídky školy, kterou povedou žáci školního parlamentu. Sraz na prohlídku bude u vrátnice v 9 hodin.