Vyberte stránku

Kroužek

Intuitivní kresba a enkaustika s Ivou Holubovskou

  • začátečníci – úterý 14 – 15 hodin, 15 – 16 hodin
  • pokročilí – čtvrtek 14 – 16 hodin
  • Další informace na začátku školního roku nebo na mailu holubovska@zsuvaly.cz.

Zapomenuté věci dětí

Odložené oblečení dětí bude do 30. 7. (kromě těchto termínů: 15. – 19. 7., 23. 7. a 25. 7.) uloženo u šaten. Rodiče mohou prohlédnout a vybrat zapomenuté oblečení svých dětí. Je třeba zvonit na kancelář (budova A) v době od 7.00 do 11.00 hodin.

CLIL na naší škole

ZŠ Úvaly – CLIL ve výuce

V letošním roce se naše škola zapojila v rámci projektu Šablony II do výuky s využitím metody CLIL. CLIL  je z anglického Content and Language Integrated Learning označující integrovanou výuku předmětu a cizího jazyka. Tato metoda je založeny na výuce školního předmětu prostřednictvím cizího jazyka. Žák si osvojuje znalosti a dovednosti v obou předmětech současně.

Cílem projektu je prohloubit znalosti pedagogických pracovníků „nejazykářů“ v angličtině a zároveň zvýšit jejich kompetence ve využívání metody CLIL při výuce nejazykových předmětů. Pedagog, který vyučuje cizí jazyk, vede dva své kolegy nejazykáře, kteří si prohlubují a upevňují komunikativní dovednosti v jazyce a připravují se na zavedení metody CLIL do výuky.  Ve vybraných třídách v současné době probíhají první minilekce, a tak si děti mohou vyzkoušet své znalosti angličtiny například v hodinách matematiky, výtvarné výchovy a tělocviku.  Věřím, že využití cizího jazyka, který je v současné době požadován v mnoha profesích a zaměstnání,  se rozšíří i do dalších tříd a předmětů.

Olga Fernando
(anglický jazyk)