Vyberte stránku

Obědy

Vážení rodiče, naši drazí žáci,

všichni jsme se, ve stávajícím nelehkém období, dostali do zcela nové, nestandardní situace, která nám přináší menší či větší potíže. Rádi bychom Vám situaci trochu ulehčili, a proto zvažujeme nabídku obědů pro žáky naší školy.

Pomozte nám zjistit, zda by mezi Vámi byl o tyto obědy zájem.

Naše počáteční představa je následující:

– objednání obědů standardním způsobem přes www.strava.cz, vždy na následující týden
– v nabídce nejspíše pouze 1 druh jídla
– převzetí v jednorázovém obalu
– vyzvednutí obědu pouze s rouškou, s rozestupy a v předem stanovený čas

Jak se na tuto možnost díváte? Předběžný zájem (s uvedením počtu porcí na každé dítě za týden) zašlete, prosím, do úterý 31. 3. na e-mail obed.ven@zsuvaly.cz .

S přátelským pozdravem

Lukáš Kunc, ředitel školy

Ochrana zdraví – prosba

NOVĚ !!! Prosíme rodiče, aby žádost o ošetřovné zasílali mailem (pokud je to možné) na kancelar@zsuvaly.cz. Pracovníci kanceláře je budou postupně zasílat potvrzené zpět. Pokud nemáte přístup k internetu, služba v kanceláři školy je stále ve všední dny od 7 do 13 hodin. Děkujeme.

Formulář žádosti o ošetřovné zde: žádost o ošetřovné

Informace na tel. 281 981 972, 605 265 389, 776 629 839

Výuka na dálku – informace ředitele

Vážení rodiče, naši milí žáci,
již téměř dva týdny funguje naše škola v režimu výuky na dálku. Obdivuji Vás všechny – učitele, žáky, a hlavně též rodiče – jak dobře všichni spolupracujete a komunikujete!
První týden nám ukázal směry, kterými chceme výuku z domova nasměrovat a na co se zaměřit. Následně jsem Vás 17. 3. přes Bakaláře informoval, jakým způsobem chceme nyní výuku pojmout. Stejně jako šly informace k Vám, šly závazné pokyny interní cestou též k mým kolegům, našim učitelům.
Protože všichni fungujeme v nouzovém režimu, ve kterém musíme řešit základní otázky, skloubit práci, školu, rodinu, nelze očekávat, že výuka bude probíhat standardně. Zvolili jsme odlehčenou formu, při které se soustředíme na prioritní předměty a dle toho budou vypadat i úkoly a forma výuky. Jsme velice potěšeni, že ve stejném smyslu a znění vyjádřil svůj postoj i ministr školství během interview a tiskové konference dne 23. 3. 2020.
(Nemá náhodou Robert Plaga na ZŠ Úvaly svého špiona, díky kterému se inspiroval? 😉  )
Priorita předmětů pro nejbližší období:
1) ČJ, M, AJ – hlavní předměty, na které zaměříme svou pozornost, z těchto předmětů budou úkoly častější, avšak přesto časově přijatelné, a budeme se v učivu snažit dle možností a s podporou učitele i o něco pokročit
2) další naukové předměty (vlastivěda, přírodověda, fyzika, dějepis, zeměpis…) bereme jako „udržovací“ – výuka bude především v režimu opakovacím (úkoly v minimální míře – dle předmětu cca 1x za týden /1 x za 14 dní, časově rozumně náročné, inspirativní, spíše formou sledování dokumentů, nenáročného zpracování tématu, prezentace, sledování filmu, výzvy apod.)
3) výchovy (výtvarné, pracovní, hudební…) – „Když mluví zbraně, mlčí múzy“ – zde postupujeme v naprosto uvolněném režimu – výuka výhradně inspirativní, úkoly žáci nedostávají – pouze tvořivé náměty a tipy na trávení času, dobrovolné aktivity, podnětná témata, škola nebude vyžadovat termín splnění.
Úkoly:
Ačkoli naši učitelé si v tento moment volí různou formu komunikace s žáky a rodiči, která vyhovuje právě dané skupině, budou všechny úkoly zadané vždy v Bakalářích v záložce Domácí úkoly, a to min. na celý týden dopředu, aby měli žáci i rodiče centrální evidenci a možnost kontroly. Další úkoly by v tom samém týdnu již pak neměly přibývat (kromě výjimečných případů a kromě nejnižších ročníků, kde je to specifické). Úkoly v Bakalářích budou vždy zadány jasně a srozumitelně, včetně nastavení komunikační cesty s učitelem a včetně případného termínu splnění.
Tip: Pokud si v neděli večer vyselektujete z Domácích úkolů v Bakalářích všechny úkoly na daný týden, budete mít přehled, co všechno a kdy je třeba splnit, a můžete si podle toho přehledně plánovat aktivity a čas. (Pokud si nevíte rady, ochotně a rád Vám pomůže Váš třídní učitel.)
Moji kolegové dostali jednoznačný pokyn pojímat v této náročné době výuku na dálku velmi rozumně, žáky a rodiny nepřetěžovat. Na druhou stranu prosím o pochopení a dostatečnou spolupráci i Vás, je potřeba se škole každý den několik hodin pravidelně věnovat.
Situace je pro nás stále nová a nečekaná. Nadále budeme na systému a procesech pracovat a vše vylepšovat. Prosím proto všechny o trpělivost. Ono si to postupně „sedne“!
Hodlám též v brzké době sjednotit pracovní online prostředí pro žáky celého 2. stupně. O všem Vás budeme dále informovat.
Toho, že bychom něco nestihli probrat, se jako ředitel neobávám, máme šikovné žáky i učitele a budeme mít dostatek času probrat vše základní a důležité. Zbytek se děti naučí během dalších aktivit. Především ovšem získají zkušenosti a osvojí si hodnoty, které během tohoto náročného období nastavuje sám život. Nyní jde především o zdraví a lidskou stránku věci.
Společně zvládneme všechno, a dokonce ještě o kousek víc!
Hodně zdraví, síly a pozitivních myšlenek Vám i celé Vaší rodině!
Se srdečným pozdravem

Lukáš Kunc, ředitel školy

Zápis – aktuální informace

Vážení rodiče,

 

aktuální informace k zápisu do 1. ročníku ke vzdělávání na ZŠ Úvaly pro rok 2020/2021:

 • Zápis bude probíhat elektronickou formou od 6. 4. do 17. 4. 2020.
 • Poštou byly dětem s trvalým bydlištěm v Úvalech zaslány potřebné dokumenty nebo jsou ke stažení (viz odkazy níže). Vyplněné dokumenty a příslušné doklady oskenujte (případně vyfoťte mobilním telefonem) a elektronicky zašlete na mail školy (kancelar@zsuvaly.cz) Pokud nemáte možnost takto odeslat, volejte na číslo 776 629 840.
 • Na Váš mail bude následně zasláno potvrzení o přijetí žádosti. Na tomto potvrzení bude registrační číslo Vašeho dítěte. Po 30. dubnu 2020 bude pod těmito registračními čísly na webu i nástěnce školy vyvěšen seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání na ZŠ Úvaly.
 • Originál podepsaného formuláře žádosti v průběhu dubna 2020 (nejlépe do 24. 4.) vložte do schránky, která bude za tímto účelem umístěna na budově školy (stará budova č. 8 pod hodinami) v pracovní dny v době od 7.00 do 13 hodin, abychom měli originální žádosti s podpisy nejlépe obou rodičů, pokud je to možné.
 • Zákonní zástupci, kteří budou žádat odklad školní docházky pro své dítě, vyplní  Žádost o OŠD. K této žádosti v ideálním případě připojí doporučení z PPP a od dětského lékaře, případně klinického psychologa.
 • Rodiče, kteří teprve čekají na vyšetření školní zralosti a váhají s nástupem školní docházky, vyplní tuto žádost také.
 • V případě pochybností o školní zralosti Vašeho dítěte nás kontaktujte na e-mail: fouckova@zsuvaly.cz
 • Žádáme rodiče, aby nás v dotazníku informovali o případných speciálních potřebách dítěte. Na volný papír můžete také napsat další potřeby a přání.

Optimální připravenost

 • zná své jméno, příjmení, adresu, věk
 • dokáže se vzdálit na určitou dobu od rodičů
 • poslechne pokyn dospělého
 • umí se samo obléknout, najíst, udržovat pořádek
 • soustředí se na práci
 • zapojí se do kolektivních her
 • drží správně tužku
 • vyjadřuje se srozumitelně
 • určuje barvy
 • určí počet předmětů do 5
 • orientuje se v prostoru (nahoře, dole, vlevo, vpravo)

Dbejte na dokončování zadaných úkolů, dobré je trénovat samostatnost při sebeobsluze, oblékání a jídle.

 

Zajímavé odkazy ke školní zralosti:

ŠKOLNÍ ZRALOST

CO BYCH MĚL UMĚT

 

 

Formuláře ke stažení:

 

Žádost k základnímu vzdělávání

Dotazník pro rodiče

Žádost o odklad

Školní poradenské pracoviště školy radí, pomáhá

Vážení rodiče, milí žáci,

v posledních dnech se toho kolem nás děje tolik nového a neobvyklého, že je normální mít obavy a cítit se nejistí. Snažíme se dělat vše, jak nejlépe umíme, ale na psychiku je to pořádná nálož. Je tedy třeba o svou mysl a tělo pečovat dvojnásob!
Po sociálních sítích běží řada doporučení a rad, jak se s korona-obdobím vypořádat a udržet si čistou mysl. Psychologové nabízí online konzultace zdarma a vytvářejí zajímavé materiály.
Rádi bychom s Vámi některé tipy sdíleli:

za ŠPP školní psycholožka Míša Pejchalová