Vyberte stránku

Mléko do škol

Vážení rodiče,

program Mléko do škol v tomto školním roce  z organizačních a technických důvodů na naší škole nebudeme realizovat. Děkujeme za pochopení.

Sběr papíru

Sběru papíru proběhne v dnech 8. – 12. října 2018 v čase mezi 7.00 – 7.50 hod. před školou.

Děkujeme všem, kdo papír donesou.

Logická olympiáda

Vážení rodiče,
rádi bychom pozvali žáky Vaší školy k účasti v soutěži Logická olympiáda pořádané Mensou ČR.
KAŽDÝ soutěžící se musí letos opět registrovat na www.logickaolympiada.cz. Registrace z minulých let nejsou platné! Registrace soutěžících probíhá do 30. září 2018.
GDPR novinka – rodiče dětí mladších 16 let poprosíme i o souhlas s použitím osobních údajů dětí pro účely soutěže. Nově je potřeba do registračního formuláře zadat jméno, příjmení a e-mail rodiče. Na emailovou adresu rodičů pak bude zaslaná prosba o jejich souhlas rodičů s použitím osobních dat dětí.
V období registrace probíhá korespondenční soutěž, kterou najdete v menu nahoře na záložce „KORESP. SOUTĚŽ“. Jeden vylosovaný výherce v každé věkové kategorii vyhraje hlavolam.
Přejeme Vašim dětem v soutěži mnoho úspěchů.
Tým Logické olympiády

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
dne 21. 9. 2018 bude na naší škole vyhlášeno ředitelské volno pro žáky z důvodu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školní družina nebude v provozu z důvodu účasti zaměstnankyň na školení.
Děkujeme za pochopení, vedení školy

Důležitá informace ředitele školy

Vážení rodiče a učitelé, milí žáci, drazí přátelé školy, 

vzhledem k případu odhalení šikany na druhém stupni Vás chci informovat, že vedení školy spolu se školním poradenským pracovištěm, orgánem sociálně-právní ochrany dětí, okresním státním zastupitelstvím a okresní metodičkou prevence intenzivně řeší vnitřní klima v příslušné třídě s cílem nastavit vhodná opatření pro zdravý a bezpečný vývoj všech dětí. Všechny rodiče a učitele žádám, aby dětem důkladně vysvětlili, co se za projevy šikany považuje, že o takovém jednání nemají mlčet a že jsou-li děti takovému jednání přítomny nebo jsou jeho součástí, je vždy důležité učitele či rodiče neprodleně informovat. Zdůrazněte také prosím dětem, že agresorovi nemají pomáhat, neboť tím se stávají jeho spoluviníky.

Na naší škole projevy šikany nebudeme nikdy tolerovat a vždy takovéto jednání budeme odsuzovat a důkladně řešit!

Mgr. Lukáš Kunc, ředitel