Vyberte stránku
Vážení rodiče, naši milí žáci,
již téměř dva týdny funguje naše škola v režimu výuky na dálku. Obdivuji Vás všechny – učitele, žáky, a hlavně též rodiče – jak dobře všichni spolupracujete a komunikujete!
První týden nám ukázal směry, kterými chceme výuku z domova nasměrovat a na co se zaměřit. Následně jsem Vás 17. 3. přes Bakaláře informoval, jakým způsobem chceme nyní výuku pojmout. Stejně jako šly informace k Vám, šly závazné pokyny interní cestou též k mým kolegům, našim učitelům.
Protože všichni fungujeme v nouzovém režimu, ve kterém musíme řešit základní otázky, skloubit práci, školu, rodinu, nelze očekávat, že výuka bude probíhat standardně. Zvolili jsme odlehčenou formu, při které se soustředíme na prioritní předměty a dle toho budou vypadat i úkoly a forma výuky. Jsme velice potěšeni, že ve stejném smyslu a znění vyjádřil svůj postoj i ministr školství během interview a tiskové konference dne 23. 3. 2020.
(Nemá náhodou Robert Plaga na ZŠ Úvaly svého špiona, díky kterému se inspiroval? 😉  )
Priorita předmětů pro nejbližší období:
1) ČJ, M, AJ – hlavní předměty, na které zaměříme svou pozornost, z těchto předmětů budou úkoly častější, avšak přesto časově přijatelné, a budeme se v učivu snažit dle možností a s podporou učitele i o něco pokročit
2) další naukové předměty (vlastivěda, přírodověda, fyzika, dějepis, zeměpis…) bereme jako „udržovací“ – výuka bude především v režimu opakovacím (úkoly v minimální míře – dle předmětu cca 1x za týden /1 x za 14 dní, časově rozumně náročné, inspirativní, spíše formou sledování dokumentů, nenáročného zpracování tématu, prezentace, sledování filmu, výzvy apod.)
3) výchovy (výtvarné, pracovní, hudební…) – „Když mluví zbraně, mlčí múzy“ – zde postupujeme v naprosto uvolněném režimu – výuka výhradně inspirativní, úkoly žáci nedostávají – pouze tvořivé náměty a tipy na trávení času, dobrovolné aktivity, podnětná témata, škola nebude vyžadovat termín splnění.
Úkoly:
Ačkoli naši učitelé si v tento moment volí různou formu komunikace s žáky a rodiči, která vyhovuje právě dané skupině, budou všechny úkoly zadané vždy v Bakalářích v záložce Domácí úkoly, a to min. na celý týden dopředu, aby měli žáci i rodiče centrální evidenci a možnost kontroly. Další úkoly by v tom samém týdnu již pak neměly přibývat (kromě výjimečných případů a kromě nejnižších ročníků, kde je to specifické). Úkoly v Bakalářích budou vždy zadány jasně a srozumitelně, včetně nastavení komunikační cesty s učitelem a včetně případného termínu splnění.
Tip: Pokud si v neděli večer vyselektujete z Domácích úkolů v Bakalářích všechny úkoly na daný týden, budete mít přehled, co všechno a kdy je třeba splnit, a můžete si podle toho přehledně plánovat aktivity a čas. (Pokud si nevíte rady, ochotně a rád Vám pomůže Váš třídní učitel.)
Moji kolegové dostali jednoznačný pokyn pojímat v této náročné době výuku na dálku velmi rozumně, žáky a rodiny nepřetěžovat. Na druhou stranu prosím o pochopení a dostatečnou spolupráci i Vás, je potřeba se škole každý den několik hodin pravidelně věnovat.
Situace je pro nás stále nová a nečekaná. Nadále budeme na systému a procesech pracovat a vše vylepšovat. Prosím proto všechny o trpělivost. Ono si to postupně „sedne“!
Hodlám též v brzké době sjednotit pracovní online prostředí pro žáky celého 2. stupně. O všem Vás budeme dále informovat.
Toho, že bychom něco nestihli probrat, se jako ředitel neobávám, máme šikovné žáky i učitele a budeme mít dostatek času probrat vše základní a důležité. Zbytek se děti naučí během dalších aktivit. Především ovšem získají zkušenosti a osvojí si hodnoty, které během tohoto náročného období nastavuje sám život. Nyní jde především o zdraví a lidskou stránku věci.
Společně zvládneme všechno, a dokonce ještě o kousek víc!
Hodně zdraví, síly a pozitivních myšlenek Vám i celé Vaší rodině!
Se srdečným pozdravem

Lukáš Kunc, ředitel školy