Vyberte stránku

Vítejte na stránkách Základní školy v Úvalech

Naším hlavním cílem je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole. Výchovně vzdělávací činnosti  jsou směřovány k naplňování vize školy

„Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v přátelském a tvořivém prostředí“

Bakaláři

Systém bakaláři + žákovská knížka

Školní program

Přístup do aplikace školní program

Přehled tříd

Seznam tříd a informace od třídních učitelů

Etický kodex

aneb „Máme všech pět pohromadě“

Kontakt

Základní škola Úvaly nám. Arnošta z Pardubic 8 250 82   Úvaly tel.: 281 981 946 Email: zsuvaly@zsuvaly.cz

Parlament

  • Vedení parlamentu
  • Program
  • Seznam členů

Aktuality

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy školního roku 2017/2018 bude v naší škole probíhat 7. dubna 2017. Zákonný termín pro přihlášení dítěte ke školnímu vzdělávání je dle zákona č. 561/20014 Sb. ve znění zákona č. 178/2016 Sb 1. – 30. dubna 2017. Pokud uvažujete o žádosti o odklad školní docházky pro své dítě, je třeba zažádat o vyšetření pedagogickou poradnou již v zimě a k zápisu přinést  žádost o odklad již s oběma doporučeními – pedagogické poradny i lékaře.

Podrobné informace zde: zapis-do-1-trid-1

PROHLÍDKA ŠKOLY – 19. 10. 2016

Ve středu 19. 10. se v  naší škole uskuteční den otevřených dveří. Třídy můžete navštívit v dopoledních hodinách bez ohlášení. Do školy bude možné vstoupit ráno před vyučováním nebo o přestávkách. Během přestávek bude škola zamčená, zvoňte na kancelář školy nebo na ředitelnu.

V rámci dne otevřených dveří mají rodiče žáků naší školy možnost absolvovat prohlídku školy. Školou Vás provedou žáci.

Sraz: před hlavním vchodem školy (u nových šaten) v 9.00 nebo v 16.00 hodin.

Trasa prohlídkového okruhu:

šatny – dílny –  hudebna – kabinet školní psycholožky – sborovna – speciální třídy – kuchyňka – školní knihovna – jazykové učebny – odborná učebna fyziky a chemie – bufet – čítárna – kabinet výchovné poradkyně – ředitelna – počítačová učebna – tělocvična – venkovní učebna (pergola) – pozemek školy (skleník) – hřiště

K prohlídce je třeba se přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu: přihláška k prohlídce

 

 

Ředitelské volno

V týdnu od 24. do 28. 10. 2016 nebude vyučování.  24. a 25. 10. 2016 bude ředitelské volno – důvodem je plánovaná deratizace a čištění odpadů ve škole a jídelně. Současně bude provedeno strojové čištění podlahy ve školní tělocvičně a mytí neotevíratelných oken na budově C. Školní družina bude v provozu, jídelna bude mít sanitární dny a nebude vařit. Ve středu a ve čtvrtek 26. a 27. 10. 2016 budou podzimní prázdniny, školní družina je opět v provozu. V pátek 28. 10. je státní svátek. 

Sběr papíru

V týdnu od 3. do 7. 10. 2016 proběhne sběr papíru, jako vždy ráno od 7.00 do 7.55 hodin před školou.

Napište nám...

12 + 3 =