Vítejte na stránkách Základní školy Úvaly

Základní škola v Úvalech

   Naším hlavním cílem je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole. Výchovně vzdělávací činnosti  jsou směřovány k naplňování vize školy – „Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v přátelském a tvořivém prostředí“. Podporujeme aktivity a tvořivost žáků a vytváříme dostatečný prostor pro jejich seberealizaci i rozvoj přirozeného nadání. Velký důraz klademe  na výchovné působení školy.       

 

 

Hledání
 

Uzavření podchodu
Přístup do webové aplikace BAKALÁŘI
Přístup do webové aplikace školní program