Pro učitele: Bakaláři | Administrace webu | Webmail
281 981 946 zsuvaly@zsuvaly.cz

Vítejte na stránkách Základní školy v Úvalech

Naším hlavním cílem je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole. Výchovně vzdělávací činnosti  jsou směřovány k naplňování vize školy

„Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v přátelském a tvořivém prostředí“

 

Bakaláři

Systém bakaláři + žákovská knížka

Kontakt

Základní škola Úvaly
nám. Arnošta z Pardubic 8
250 82   Úvaly
tel.: 281 981 946
Email: zsuvaly@zsuvaly.cz

Školní program

Přístup do aplikace školní program

Parlament

 • Vedení parlamentu
 • Program
 • Seznam členů

Přehled tříd

Seznam tříd a informace od třídních učitelů

Etický kodex

aneb „Máme všech pět pohromadě“

Aktuality

PROHLÍDKA ŠKOLY – 21.10.2015

V rámci dne otevřených dveří mají rodiče žáků naší školy možnost absolvovat prohlídku školy. Školou Vás provedou žáci – zástupci školního parlamentu.

Sraz: před hlavním vchodem školy (u nových šaten) v 9.00h nebo v 16.00h

Trasa prohlídkového okruhu:

šatny – dílny –  hudebna – kabinet školní psycholožky – sborovna – speciální třídy – kuchyňka – odborná učebna fyziky a chemie – čítárna – kabinet výchovné poradkyně – ředitelna – počítačová učebna – tělocvična – venkovní učebna (pergola) – pozemek školy (skleník) – hřiště

 

K prohlídce je třeba se přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu: PŘIHLÁŠKA

Seznam přihlášených zde.

 

Etická výchova

Etická výchova

 

Naše škola uspěla v žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v Rozvojovém programu Podpora implementace etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014.

Ve škole v rámci programu proběhlo:

 • Proškolení pedagogického sboru v tématech:
 • „Bezpodmínečné přijetí žáka“
 • „Spolupráce pedagoga s rodiči“
 • „Práce s odměnami a tresty ve škole“
 • „Motivace žáků“
 • „Pozitivní emoce a škola“
 • Využívání získaných materiálů (učebnice, pracovní listy a metodické příručky EV), které jsme získali v rámci dotace
 • Etické dílny pro žáky 2. stupně v tématech: „Přátelství“ (hodnota přátelství, rizika,…)

„Moc slova“ ( lži, pomluvy, vulgarismy,…)

„Morální bludiště“ (rozhodování, odpovědnost, rozhodování, odpuštění,…)

„Vyber si své brýle“ (pohledy na život, pozitivita, negativismus, respekt vůči odlišnostem,…)

„Peníze“ (vztah k penězům, rizika nedostatku i nadbytku, jak se dá penězi ubližovat i pomáhat,…)

„Život s handicapem“ (jak přistupovat k postiženým, vhodné a nevhodné projevy, plnohodnotný život,…)

„Předsudky“ (různé druhy předsudků, romská problematika, diskriminace,…)

„Stáří“ (úcta ke stáří, soužití generací, vážná onemocnění,…)

 • Třídy 2. stupně vytvořily pracovní listy na různá témata etické výchovy (podle témat etických dílen) pro mladší spolužáky z 1. stupně.
 • Tvořili jsme etický kodex školy – společná pravidla pro žáky, učitele i pedagogy. Po celoroční práci žáků, učitelů a rodičů vznikl kodex s názvem „Máme všech pět pohromadě“. Při práci vznikl tým rodičů, který se scházel jednou měsíčně a zpracovával konečnou verzi kodexu. Tento tým rodičů se stal jádrem Výboru rodičů, který bude při škole pracovat i nadále.

 

Školní program

Vážení rodiče, zákonní zástupci,
Vaše škola umožňuje využívání Školního programu –  služby, která Vám komfortně zprostředkuje kvalitní spolupráci se školou a poskytne další služby po celou dobu docházky Vašeho dítěte.
Jedná se o webové prostředí spojující školní aplikace s čipovým systémem ve funkční celek. Jedním čipem žák ovládá značné množství zařízení, jedním přihlášením získáte jako rodiče nejen kompletní informace, ale můžete do systému sami vstupovat.
Konkrétně se Vám zobrazí nabídka, kde budete mít souhrnně k dispozici stávající aplikace (žákovská knížka, obědy v ŠJ), ale i nové – mléko, nákupy, dobíjení.

„Mlékem“ se rozumí, že ve škole je instalován chytrý mléčný automat, který po přiložení žákovského čipu (který žák vlastní pro výdej obědů) vydává a zároveň eviduje veškeré vydané mléko. Uvedený způsob nabízí celou řadu výhod. Nemůže dojít k tzv. okradení, máte zobrazené nejen veškeré nákupy, ale můžete vše sami ovlivňovat tím, že proklikem zakážete takové zboží, které si nepřejete, aby si Vaše dítě kupovalo.
Ve Vaší škole jsou vydávány dotované mléčné produkty. Jsme státem schválený distributor dotovaných mléčných produktů, takže tímto prostřednictvím nabízíme i školní mléko se všemi vyráběnými příchutěmi v souladu s příslušnou vyhláškou. Samozřejmostí chytrého automatu je chlazení, takže produkty jsou vydávány v optimální teplotě. Oproti tradiční manuální distribuci jsou mléčné produkty k dispozici žákům po celý den!

mleko

Napište nám...

6 + 9 =