Pro učitele: Bakaláři | Administrace webu | Webmail
281 981 946 zsuvaly@zsuvaly.cz

Vítejte na stránkách základní školy v Úvalech

Naším hlavním cílem je zefektivnění a zpřístupnění vzdělávacího procesu všem žákům na naší škole. Výchovně vzdělávací činnosti  jsou směřovány k naplňování vize školy

„Co nezvládneš sám, zvládneme spolu v přátelském a tvořivém prostředí“

 

Kontakt

Základní škola Úvaly
nám. Arnošta z Pardubic 8
250 82   Úvaly
tel.: 281 981 946
Email: zsuvaly@zsuvaly.cz

Parlament

  • Vedení parlamentu
  • Program
  • Seznam členů

Přehled tříd

Seznam tříd a informace od třídních učitelů

Etický kodex

aneb „Máme všech pět pohromadě“

Aktuality

Ovoce do škol

Naše škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Informace o tomto projektu naleznete na www.ovocedoskol.szif.cz .     více

Etická výchova

Rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014 Naše škola uspěla v žádosti o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2014. Co už jsme zvládli? proškolení pedagogického sboru navození tématu etika v týdnu osobnostní výchovy začali jsme používat nové materiály (učebnice, pracovní listy a metodické příručky EV), které jsme získali v rámci dotace etické dílny pro žáky 2. stupně všechny třídy 2. stupně vytvořily pracovní list, který bude k dispozici mladším žákům každý žák 1. stupně začal tvořit portfolio se svými pracemi v EV učitelé na společném setkání vytvořili pravidla etického kodexu společná pro žáky, učitele a rodiče žáci ve svých hodinách osobnostní výchovy vytvořili také společná pravidla, která za všechny třídy zpracoval školní parlament rodiče navrhli pravidla na třídních schůzkách, pravidla pak za všechny rodiče zpracoval etický tým rodičů konečnou verzi Etického kodexu školy zpracuje ze všech tří zdrojů speciální tým složený ze zástupců žáků, rodičů i pedagogů školy žáci 9. ročníku navrhli v hodinách výtvarné výchova logo etické výchovy Proč to všechno děláme a co bude dál? Chceme, aby se nám ve škole dobře žilo a spolupracovalo – dětem, učitelům i rodičům. Naším cílem je, aby naši školu po 9 letech opouštěli žáci nejen vzdělaní, kteří si v životě poradí, ale hlavně, aby to byli lidé slušní.   V etickém týmu se sešli pedagogové a rodiče, kteří mají spoustu nápadů, jak život v naší škole zlepšovat. Moc se těšíme na další spolupráci a rádi uvítáme další rodiče.   Vyhodnocení... více

Nová vedoucí vychovatelka ŠD

Od září 2015 bude vedoucí vychovatelkou Dana Váňová, s dotazy týkající se školní družiny se můžete obracet na ni – vanova@zsuvaly.cz nebo telefon 607 820 259. více

Sbírka starých džín pro čítárnu!!

Vyhlašujeme sbírku starých džín Některé sedací prvky budoucí čítárny jsou navrženy z džínoviny, proto potřebujeme vaše nepotřebné džíny, které by se daly recyklovat na potahy sezení. Nepotřebné čisté džíny můžete odevzdat ještě před koncem tohoto školního roku do bedny u červeného vchodu do školy. O prázdninách pak buď v kanceláři školy nebo Dostálovým po domluvě mailem (anna@pididomek.cz). Další informace v záložce „Výbor rodičů“ (Rodiče píší... více

Platba obědů na školní rok 2015/2016

Rodiče dětí, které ještě na obědy do školní jídelny nechodily, musí 1. platbu provést v hotovosti u vedoucí školní jídelny po 20. 8. 2015. Platba na obědy pro děti, které již obědy odebíraly a mají čip, může provedena převodem z účtu, ale také až po 20. 8.... více

Napište nám...

7 + 12 =